Valerie Tremontaine

DIY Warcaster

Description:

Name: Valerie Tremontaine
Race: Human
Archetype: Gifted
Careers: Field Mechanik / Llaelese Warcaster

Stats
Physique 4
Speed 7
Strength 3
Agility 4
Prowess 4
Poise 4
Intellect 5
Arcana 4
Perception 5
DEF 15 13 w.o. power Languages
ARM 11 5 w.o. armor, 7 in worker clothes Llaelese
Initiative 16 Cygnaran
Willpower: 9 Connections
Command range 6
Control range 8
Feat Points 3

Traits & Abilities:

Bodge
You can make temporary repairs to a steamjack in the midst of combat.
Bond
You can Bond with Mechanika and Steamjacks.
Combat Caster
When making a magic attack roll, you gain an additional die. Discard the lowest die of each roll.
Hit the Deck!
While prone, you do not suffer damage from AOEs unless you are directly hit by the AOE.
If you are caught in an AOE that would cause blast damage but not directly hit by the AOE, you go prone but suffer no damage.
’Jack Marshal
You are skilled at instructing Steamjacks to act
Quick Caster
The character can spend 1 feat point to immediately cast one upkeep spell at the start of combat before the rst round. When casting a spell as a result of this bene t, the character is not required to pay the COST of the spell.
+1 Bond
Skills:
Military Hand Weapon 2 6
Pistol 1 5
Occupational Craft (metalworking) 2 7
Detection 2 7
Command 2
Mechanikal Engineering 2 7
Negotiation 2
Lore (Arcana) 2
Lore (Mechanica) 1

Assets

  • 423gc,
  • ’jack wrench
  • Goggles
  • Medium Warcaster Armor
    • Power Field (6)
  • Mechanik’s tool kit,
  • Sacre Fleur (light Steamjack)
  • Mechanikal ’jackwrench +1 STR når du bruger den til ting og +1 til attack rolls
  • Sexet og praktisk arbejdstøj of doom, Armour 2.
Weapon MAT POW DMG notes
’jack wrench 7 3 6 can knock out
Ranged range RAT POW notes
Repeating Pistol 8 5 10 5 shots

Spells

Arcane Bolt, Blur (Kings, Gods and Nations p91), Entangle, Twister (Kings, Gods and Nations p240)

COST RNG AOE POW UP OFF
Arcane Bolt 2 12 11 No Yes
Magical bolts of energy streak toward the target.
Blur 2 6 Yes No
target character +3 def vs. magic & ranged
Entangle 1 8 No Yes
Target character suffers –1 SPD and cannot run or charge for one round.
Twister 2 10 3 10 No Yes
AOE cloud remains in play for one round
Battering Ram 2 6 12 No Yes
When a character is hit by Battering Ram, he can be pushed 3 ̋ directly away from the spell’s point of origin
Admonition 2 6 Yes No
When an enemy advances and ends its movement within 6 ̋ of target character in spellcaster’s battlegroup, the affected character can immediately advance up to 3 ̋, then Admonition expires. The affected character cannot be targeted by free strikes during this movement
Clean * Touch 3 No No
Ritual, som det tager et minuts tid at kaste, hvor man blandt andet invoker Rastenni og Gad. AoE 3 bliver meget meget rent, og der dufter svagt af Estragon.
Life Spirals
[ ] 1
Physique [ ] [ ]
[ ] 2
[ ] 3
Agility [ ] [ ]
[ ] 4
[ ] [ ] 5
Intellect [ ] [ ]
[ ] 6
Bio:

Hun har været den eneste kvindelige studerende på en større skole for ‘maskinmestre’, i en større by som for nyligt er faldet til Khador. Krigen væltede hendes verden; hendes familie er enten døde eller spredt for alle vinde, og hun er på jagt efter spor af, specielt hendes lillesøster Juliette.

Hendes far, som var officer, poet, lidt af en folkehelt og grunden til at en lille pige kunne komme ind i lige præcis den skole hun måtte ønske det, faldt i slaget om byen. Nyheden var dårligt nået til byen før en gruppe af hendes kammerater besluttede at vise hende præcis hvad de mente om at en ‘forsvarsløs lille pige’ skulle kunne være en af dem. Mens det stod på, fik hun kontakt til stedets worker jack, som hjalp hende med at slippe ud derfra.

På vejen nappede hun et sæt af stedets warcaster lærebøger og et sæt journeyman warcaster armor.

Valerie Tremontaine

Maniac Magnus: Beyond Wyrmwall LarsGottlieb